Enter at least 3 characters
HOME > Tietoa meistä > B Corp-sertifiointimme
print.png
email.png

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Valtuutetaan henkilötietojen käsittely.

Autetaan maailmaa voimaan paremmin.

Italialainen Chiesi on suurin globaali lääkeyhtiö, jolle on myönnetty B Corp -sertifikaatti – tunnustus korkeista sosiaalisista ja ympäristöstandardeista. Tämä on saavutus, josta voimme olla ylpeitä, mutta samalla se tuntuu luonnolliselta: muista huolehtiminen on keskeistä terveystieteissä, ja se on aina ollut meidän toimintamme ydin.

Chiesi_Pharma_and_then_Commitment

 

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen

Vaikka kestävä kehitys on aina ollut tärkeää Chiesille, se on nykyään myös osa strategiasuunnitelmaamme. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme sitoutuneet parantamaan potilaiden elämänlaatua, suojelemaan maapalloa ja sen asukkaita, tukemaan yhteisöjämme, edistämään työntekijöidemme kehitystä ja takaamaan maksimaalisen läpinäkyvyyden työskentelytavoissamme. Osana tätä prosessia olemme päättäneet ryhtyä Benefit Corporation -yritykseksi. Tämän innovatiivisen oikeudellisen aseman ansiosta voimme palvella kahta tarkoitusta: emme ainoastaan luo arvoa osakkeenomistajillemme vaan tavoittelemme myös yhteistä etua. Olemme aloittaneet sisäisen "We Act – Actively Care for Tomorrow" -kestävyysohjelman, jossa koko Chiesin väki on mukana.

Globaalit tavoitteet

Chiesi on sisällyttänyt YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteet omiin kestävän kehityksen pyrkimyksiinsä. Olemme valinneet (17 tavoitteesta) yhdeksän tavoitetta, joihin erityisesti keskitymme. Painopistealueitamme ovat ihmiset, potilas, planeetta ja kumppanuudet. Lue enemmän kestävän kehityksen tavoitteistamme Pohjoismaissa alta.

Lisätietoja kestävän kehityksen 17:stä tavoitteesta

https://sdgs.un.org/

 

55_goals_sdgs_chiesi_1

 

Code of Interdependence tavarantoimittajille ja yhteistyökumppaneille

Chiesi on laatinut yhdessä suurimpien tavarantoimittajien tavarantoimittajiensa ja yhteistyökumppanien yhteistyökumppaniensa kanssa ohjeiston, jota kutsumme nimellä Code of Interdependence. Kyse on kestävän kehityksen liiketoiminnasta ja siksi ohjeisto perustuu globaaleihin sopimuksiin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan Agenda 2030. Ohjeisto muistuttaa joiltakin osin joidenkin yritysten käyttämää ohjeistoa "code of conduct for suppliers". Haluamme kuitenkin korostaa, että kyse on yhteisestä vastuustamme.  Tavarantoimittajat ovat osa ekosysteemiämme ja siksi menestymme – ja joskus epäonnistumme- yhdessä. Tämän vuoksi ohjeisto koskee sekä meitä ja että yhteistyökumppaneitamme. Edellytämme, että yhteistyökumppanimme jakavat kanssamme ohjeiston arvot, ja että he pyrkivät saavuttamaan ohjeistossa asetetut tavoitteet.  Rohkaisemme tavarantoimittajia ottamaan meihin yhteyttä, mikäli heillä on kysymyksiä!

 

Lisätietoja: Lataa Code of Interdependence (englanninkielinen esitys suomenkielisellä puheella).

Chiesin Osallistuminen yhteisön toimintaan

Chiesi haluaa osallistua yhteiskunnan taloudelliseen, sosiaaliseen, ympäristölliseen ja kulttuuriseen kestävyystyöhön. Jotta varmistamme positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan, käymme paikallisten intressitahojen kanssa keskustelua, jonka tarkoitus on kehittää sosiaalisia ja kulttuurisia projekteja yhteisissä verkostoissa.

37_38_50_effort (1)

 

Maailmanlaajuista yhteistyötä

Vuonna 2019 saavutettu B Corp -sertifikaatti oli aidosti maailmanlaajuisen yhteistyön tulos. Vuodesta 2018 lähtien 28 tytäryhtiötä on ollut mukana itsearviointi- ja kehitysprosessissa. Käyttämällä standardoituja arviointikriteereitä olemme pystyneet tunnistamaan mahdollisia kehitystarpeita kaikkialla yrityksessä ja luomaan parhaita käytäntöjä laajennettavaksi kaikkiin tytäryhtiöihimme ympäri maailmaa. Omistimme kokonaisen vuoden yritysten ja paikallisten parannustoimien määrittelemiselle.

 

82_64_78_bcorp_wibc (1)

 

Mikä on B Corp?

B Corp -yritysten toiminnassa voitontavoittelu ja yleishyödyllisten tarkoitusten edistäminen ovat tasapainossa. Nämä yritykset täyttävät korkeimmat vaatimukset sosiaalisen ja ekologisen suorituskyvyn, julkisen läpinäkyvyyden sekä oikeudellisen vastuun osalta. B Corp -liikkeeseen kuuluu 64 maasta yli 2 700 yritystä, joiden yhteisenä tavoitteena on käyttää liiketoimintaa hyvää edistävänä voimana. Saadakseen B Corp -sertifikaatin yrityksen on saavutettava vähimmäispisteet B Impact Assessment -arvioinnissa, jossa tarkastellaan perusteellisesti yrityksen vaikutuksia työntekijöihin, asiakkaisiin, yhteisöön ja ympäristöön. B Corp -yritysten on myös julkaistava vuosittainen Impact Report läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

 

Chiesin pohjoismainen tytäryhtiö on saavuttanut arvioinnissa yhden korkeimmista pistemääristä. Siihen on useita syitä. Eräs niistä on tekemämme tasa-arvotyö. Toinen on projektimme "Help a little” / First Day Gift - Chiesin ja Ruotsin keskosvauvayhdistyksen Foundation (Prematurförbundet) välinen yhteistyö.

 

20_banner_benefit-company (1)

 

Olemme myös Benefit Corporation

Italia oli ensimmäinen maa Yhdysvaltojen jälkeen, joka on ottanut käyttöön Benefit Corporation -yritykset. Benefit Corporation on uusi oikeudellinen liiketoimintayksikkö, joka tarjoaa vankan perustan yrityksen tehtävän yhdenmukaistamiselle ja suojelemiselle ja luo lisäksi pitkäaikaista jaettua arvoa. Chiesi Globalista tuli Benefit Corporation vuonna 2018 Italian lain nro 208/2015 mukaisesti sisällyttäen lakipykäliinsä neljä erityistarkoitusta, jotka koskevat potilaita, yhteisöä, työntekijöitä, tavarantoimittajia ja toimintaympäristöä, sekä lisäksi yleisen tavoitteen yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Benefit Corporation -yritykset edustavat kehittyneimpiä liiketoimintamalleja positiivisten sosiaalisten ja ympäristövaikutusten suhteen. Ne ovat voittoa tavoittelevia yrityksiä, joiden liiketoiminnan tarkoituksella on kaksoistavoite: arvon luominen sekä osakkeenomistajille että sidosryhmille. Yhdessä nämä yritykset muodostavat maailmanlaajuisen "Purpose Driven Businesses" -liikkeen, jonka tavoitteena on varmistaa, että kehittyneempi taloudellinen toimintamalli yleistyy. Tämän ajattelu- ja toimintamallin mukaan yritys on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ja biosfäärin uudistamisessa.

 

Benefit Corporation -liike pyrkii edistämään tervettä kilpailua kaikkien yritysten välillä, koska niiden työskentelytapaa tarkastellaan ja arvioidaan samojen vertailuarvojen mukaan: yrityksen myönteinen vaikutus yhteiskuntaan ja maapalloon sekä taloudelliset tulokset.

 

Benefit Corporation -yritysten on myös esitettävä vuosittain Impact Report, joka osoittaa asetetut tavoitteet yrityksen lakipykälissä määriteltyjen liiketoiminnan päämäärien osalta. Napsauta tästä lukeaksesi Chiesi Global Impact Report -raportin, joka sisältyy vuoden 2019 kestävän kehityksen raporttiin.