Enter at least 3 characters
HOME > TUTKIMUS & KEHITYS

 Erityisvahvuutena tutkimus ja kehitys

 

Innovaatiotoiminta on kaikkien teknologisesti kehittyneiden alojen moottori. Lääketeollisuudessa sillä on erityisen tärkeä merkitys, sillä kyse on ihmisten terveydestä ja elämänlaadusta. Chiesin näkökulmasta tutkimus- ja kehitystoiminta on arvokas inhimillinen ja teknologinen resurssi ja yhdessä innovaatioiden kanssa yrityksemme kasvun moottori.

 

Tutkimus- ja kehitystiimillämme on liiketoimintamme kannalta perustavan tärkeä merkitys. Tiimin toiminta-alueissa keskitytään tutkimus- ja kehitysputken projekteihin, mm. keksintöihin ja prekliiniseen tutkimukseen, kemiaan ja valmistuksen valvontaan, lääkkeenantoteknologiaan, kliiniseen kehitystyöhön, lääkevalvonta-asioihin, yhteydenotot, immateriaalioikeuksiin, laadunvarmistukseen, projektien hallintaan ja johtoon sekä T&K-portfolion hallintaan. T&K-toimintaan kuuluvasta lääketurva- ja lääkevalvontatoiminnasta hyötyvät myös markkinoilla jo olevat valmisteet.

 

Tutkimus- ja kehitystiimille on rakennettu pääkonttori Chiesin täysin integroituun uuteen tutkimus- ja kehityskeskukseen Parmassa, ja tiimillä on myös merkittävää toimintaa Pariisissa, Chippenhamissa (Iso-Britannia), Caryssa (Yhdysvallat) ja nyt Lidingössä (Ruotsi) ja Hillerødissa (Tanska). Uudet Zymenexistä siirtyneet kollegamme toimivat Lidingön ja Hillerødin toimipisteissä. Kokenut, monipuolinen tiimimme keskittyy vahvasti tutkimus- ja kehitysputken globaaliin toteuttamiseen ja tuottavuuden tehostamiseen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtaosa Chiesin lääkevalmisteista on Chiesin oman tutkimustyön tulosta, toiset valmisteet taas pohjautuvat yhteistyöhön ja kumppanuuksiin muiden lääkeyritysten kanssa. Itse asiassa 75 % liikevaihdostamme perustuu omassa T&K-toiminnassamme kehitettyihin valmisteisiin.

 

Chiesi-konserni on jo vuosien ajan investoinut yhä suuremman osuuden tuloistaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Chiesi-konserni onkin 1 000 eurooppalaisen yrityksen joukosta Italian eniten T&K-toimintaan investoiva yritys ja 5. sijalla kaikkien alojen tärkeimmissä kansallisissa ryhmissä. [1]

Chiesi-konsernin sitoutumista tutkimus- ja kehitystoimintaan korostaa myös se, että kuulumme Euroopan eniten patenttihakemuksia jättävien lääkeyritysten joukkoon ja jätämme enemmän patenttihakemuksia kuin mikään muu lääkeyritys Italiassa. [2]

 

T&K-ohjelmiemme määrä suurenee ja niiden valikoima laajenee jatkuvasti, mikä monipuolistaa Chiesin hoitovalikoimaa. Yrityksemme keskittyy silti tulevaisuudessakin edelleen kolmeen keskeiseen, kiinnostavaan terapia-alueeseen: keuhkosairauksiin, neonatologiaan ja erityishoitoihin. Chiesi-konsernin perinteisten terapia-alueiden lisäksi meillä on nyt uusia tutkimusalueita ja osaamista monilta eri aloilta: harvinaissairauksien, bioteknologian, geenihoitojen ja elinsiirtojen alalta. Chiesi laajentaa nyt valmistevalikoimaansa perinteisistä pienimolekyylisistä lääkkeistä myös erityyppisiin muihin lääkkeisiin, mm. bioteknologisiin valmisteisiin (proteiineihin) ja pitkälle kehittyneisiin hoitoihin (geeni- ja soluhoitoihin), ja lähestyy näitä uusia terapia-alueita innovatiivisilla tavoilla.

Tämän strategian ansiosta tutkimus- ja kehitysputkemme kehittyy ja monipuolistuu edelleen, mikä mahdollistaa Chiesin tulevaisuuden kannalta merkittäviä edistysaskelia ja tarjoaa mahdollisuuksia potilaille, joille ei toistaiseksi ole tarjolla mitään hoitoa.

Kuluneiden 6 vuoden aikana konsernimme on kyennyt kestävään kasvuun, mikä on osittain tutkimus- ja kehitysinvestointiemme ansiota. Konsernin tulot ovat suurentuneet 75 %, uusi valmiste on tuotu markkinoille keskimäärin joka toinen vuosi, seitsemän uutta tytäryhtiötä on avattu ja yli 750 uutta työpaikkaa on luotu.

 [1]     Euroopan komissio, Joint Research Centre, EU Industrial R&D Scoreboard 2014

[2]     Euroopan patenttivirasto, 2014 Report.